Vedení účetnictví pro firmy

Účetnictví a mzdovou agendu zpracováváme i pro další společnosti z Tábora a okolí v naší provozovně v Bílkově ulici v Táboře.
Využíváme námi vyvinutý účetní a informační systém IIS Ekonom. Jedná se o obsáhlý systém s rozšiřujícímy moduly pro všechny oblasti podnikání. Více na stránkách www.iisekonom.cz
Níže jsou uvedeny vybrané oblasti k vedení účetnictví a zpracování mzdové agendy.

Účetnictví

 • zaúčtování pokladních dokladů tuzemské pokladny
 • kompletní zpracování vydaných faktur
 • kompletní zpracování přijatých faktur
 • zpracování a zaúčtování bankovních výpisů
 • zpracování evidence dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, zaúčtování odpisů, přírůstků a úbytků
 • zpracování evidence drobného majetků, zde jde o neúčetní evidenci majetku ve spotřebě
 • zpracování saldokonta dodavatelů
 • zpracování saldokonta odběratelů
 • zpracování podkladů pro přiznání k DPH včetně odeslání datovou schránkou
 • zpracování měsíčních uzávěrek
 • tisk hlavních závěrkových měsíčních sestav a jejich uložení na sdílený diskový prostor
  • tisk hlavní knihy
  • tisk výsledovky
  • tiskové přehledy saldokonta dodavatelů
  • tiskové přehledy saldokonta odběratelů
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k dani z příjmů
 • spolupráci s daňovým poradcem popřípadě auditorem
 • poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním úřadem
 • zpracování skladového hospodářství

Mzdy

 • zpracování nemocenských dávek
 • zpracování srážek, exekucí, insolvencí zaměstnanců
 • zpracování penzijního připojištění
 • zpracování životního pojištění
 • evidence výkazů práce
 • kompletní zpracování měsíčních mezd k výplatám
 • výpočet odvodů odborům, včetně tiskových sestav
 • zpracování podkladů pro zdravotní pojišťovny, hlášení změn
 • zpracování podkladů pro ČSSZ (e-Portál ČSSZ) – PVPOJ, ONZ, ELDP
 • podklady a hlášení pro finanční úřad (daňový portál)
 • vyhotovování zápočtových listů a všech potvrzení o příjmu
 • zpracování a generace bankovních příkazů
 • vytvoření účetních pohybů pro zaúčtování mzdových nákladů
 • vedení mzdových listů
 • zpracování statistických výkazů
 • provedení ročního zúčtování daně při dodáním potřebných dokladů ve lhůtě dle zákona
 • externí výstupy pro penzijní fondy, životní pojišťovny
 • poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním či pracovním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami

IIS Ekonom

Vedení účetnicví a zpracování mezd v systému IISEkonom.

Cloudové úložiště

Cloudový disk jako společný adresář zákazníka a účetních IIS Tábor s.r.o.

Dálkový přístup z kanceláře

Dálkový přístup přes program IIS Ekonom ke kompletním účetním datům.

Dálkový přístup odkudkoli

Přístup přes webovou aplikaci na manažerské informace.